Kongre Konuları

 • Ekoloji ve ekosistem yönetimi
 • Çevre Restorasyonu ve Ekoloji Mühendisliği
 • Su Kaynaklarının Korunması, Yönetimi, Planlanması ve Modellenmesi,
 • İçme Sularının Kalite Kontrolü,
 • Dezenfeksiyon ve Dezenfeksiyon Yan Ürünleri,
 • Toksinler
 • Biyoçeşitlilik ve Koruma
 • Arı ve Çevre 
 • Hava kirliliği, İç / Dış Hava Kalitesi, İzleme, Modelleme, Yönetim,
 • Yeşil Enerji ve Sürdürülebilirlik
 • İklim Değişikliği ve Çevresel Dinamikler
 • Toprak Kirliliği, İyileştirme, Yönetim ve Islah
 • Plastik Kirliliği
 • Gürültü Kirliliği, Kontrolü ve Modelleme Araçları
 • Kalıcı Organik Kirleticiler
 • Entegre Ekosistem Yönetimi
 • Yeraltı Suyu Kirliliği ve İyileştirilmesi
 • Ve Çevre ile İlgili Diğer Konular

9. Ulusal Çevre Kongresi

Kayıt

Yaklaşan Kongreler