Kongreye Çağrı

Değerli Katılımcılar,

9. Ulusal Çevre Kongremizi çevrim içi olarak düzenlemek, siz değerli katılımcılarımızla buluşmak ve çevre konularındaki önemli konuları ele almak bizim için bir onur ve mutluluk kaynağıdır.

Kongremizin temel amacı, sürdürülebilir ve yaşanabilir bir çevre için çeşitli disiplinlerden, mesleklerden, araştırma enstitülerinden, belediyelerden, kamu kurumlarından, üniversitelerden gelen katılımcılar ile özel sektör temsilcilerini bir araya getirerek bilgi alışverişini artırmak, güncel araştırmaları derinlemesine tartışmak ve disiplinler arası güçleri birleştirerek daha etkili çözümler üretmektir.

Kongremiz, önceki yıllarda olduğu gibi siz değerli katılımcıların aktif katılımı ile daha da zenginleşecek ve çeşitlenecektir. Bu etkileşim, çevre sorunlarına yönelik çözüm yollarını bulmamıza, bilgi paylaşımını artırmamıza ve gelecek nesillere daha sağlıklı bir çevre bırakma konusundaki kararlılığımızı pekiştirecektir.

Sizlerin katılımı ve destekleri, kongremizin başarıyla tamamlanmasında kritik bir rol oynayacaktır. Geçmiş kongrelerde olduğu gibi, bu yıl da sizlerle bir araya gelerek çevre bilincini daha da güçlendirecektir.

Kongremizin heyecanını sizinle paylaşıyor, 9. Ulusal Çevre Kongremize çevrim içi olarak destek ve katkı vermenizi bekliyoruz.

Saygılarımızla,


Doç. Dr. Aslı ÖZKÖK

Hacettepe Üniversitesi

Kongre Başkanı


Prof. Dr. Meral KEKEÇOĞLU

Düzce Üniversitesi

Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı

9. Ulusal Çevre Kongresi

Kayıt

Yaklaşan Kongreler