Önemli Tarihler

Özet Gönderimi Son Tarihi

: 05 Kasım 2024

Kongre Tarihi

: 04-06 Aralık 2024

Tam Metin Bildiri Gönderimi Son Tarihi

: 04 Aralık 2024

Kongre Özet ve Tam Metin (ISBN numaralı) Yayınlanma Tarihi

: 31 Aralık 2024

9. Ulusal Çevre Kongresi

Kayıt

Yaklaşan Kongreler