Düzenleme Kurulu

Kongre Başkanı
Doç. Dr. Aslı ÖZKÖK, Hacettepe Üniversitesi

Düzenleme Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Meral KEKEÇOĞLU, Düzce Üniversitesi

Düzenleme Kurulu Üyeleri
Prof. Dr. İsmühan POTOĞLU ERKARA, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Doç. Dr. Barış Gülcü, Düzce Üniversitesi
Doç. Dr. Salih TUNÇ KAYA, Düzce Üniversitesi
Dr. Munir UÇAK, Düzce Üniversitesi
Öğt. Gör. Tuğçe Çaprazlı, Düzce Üniversitesi

9. Ulusal Çevre Kongresi

Kayıt

Yaklaşan Kongreler