Bildiri Formatı

- ÖZET YAZIM KURALI
- Sayfa boyutu A4 seçilmelidir. Sağ - Sol Boşluk: 2 cm; Üst - Alt Boşluk: 2 cm verilmelidir. Makale adının sadece baş harfleri büyük; yazar adlarının ve soyadlarının ilk harfleri büyük olmalı ve “Times New Roman”, 12 punto olarak yazılmalıdır. Yazar adının altına “Times New Roman” yazı karakterinde 10 punto olarak adres yazılmalı ve adres yazarın soyadının üst köşesine gelecek şekilde numaralandırılmalıdır. Sunumu yapacak yazarın adı ve soyadının altı çizilmeli, elektronik posta adresi, adresin altına eklenmelidir.
- Özet yazı karakteri “Times New Roman” 10 punto, tek aralık olmalı ve özet 250-300  kelime arasında olmalıdır. Anahtar Kelimeler; alfabe sırasına göre yazılmalı ve en fazla 5 kelime olmalıdır. İngilizce özet kısmında adresin yazılmasına gerek yoktur.

- Türkçe ve İngilizce özetlerin her ikisi de aynı sayfada yer almalı ve 1 sayfayı geçmemelidir. (Aşağıdaki linkte yer alan "Örnek Bildiri Özeti'ni" inceleyiniz).

- Örnek Bildiri Özeti İçin Tıklayınız

- Word dosyanızı isimlendirmeyi aşağıdaki şekilde yapıp daha sonra sisteme yükleyiniz:
- Sunumu yapacak kişinin Adı Soyadı (Yazarın birden fazla çalışması varsa Word dosyalarını Ad Soyad-1, Ad Soyad-2 şeklinde isimlendirmelidir).
- Yazar en fazla 1  sunum ile kongreye katılabilir. ONLİNE OLDUĞU İÇİN POSTER SUNUM YAPILMAYACAKTIR:
- Sözlü Sunumlar İçin: Sözlü sunumlara 10 dakika süre verilecek, sunumları takiben her oturum sonunda tartışma olacaktır. 

9. Ulusal Çevre Kongresi

Kayıt

Yaklaşan Kongreler